Bilgisayar Mühendisliği Seminer Çalışması Proje Önerisi 7 Mart Pazartesi Günü derste çıktı olarak teslim edilecektir. Seminer Dersi Proje Çalışması Öneri Formatı
28.2.2022

Active Youth (Litvanya)

How to Write Project Proposal Better

Ten Project Writing Tips

7.3.2022

ICSE 40. International Conference on Software Engineering

50 years of NATO Software Engineeringf Conderence

Margeret Hamilton (Key Note Speaker)

Tüm keynote speaker sunumlarının izlenmesi önerilir.

İzlemeden önce okunması önerilen 2 önemli makale:

The Mythical Man Month(Fred Brooks) (1975 Yazılım Krizinin Çözümü)

No Silver Bullet (Fred Brooks) (1986 Yazılım Krizinin Çözülemediği Gerçeği)

 

14.03.2022

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

 Robert A.Day Çeviri:  Gülay Aşkar ALTAY 

Tübitak Yayınları

How to Read A Paper (S.Keshav)

Timeboxing Process Model for Iteratice Software Development

Tim Burner Lee TedEx The Next Web 2009)

 

21.03.2022 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

11 Nisan 2022 Ara Sınav günü Seminer Çalışması ara raporu çıktı olarak 507 nolu derslikte teslim edilecektir.

Çalışmanın düzenlenmesinde Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Robert A.Day) isimli kitabın Bölüm 7.8.ve12 deki içerikleri doğrultusunda geliştirilmesi istenmektedir. Ara sınav dönemüne kadar yapılan bu çalışma Lisansüstü Enstitüsünün Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu kitapçığı formatına uygun hazırlanmalı ve 21 Mart tarihli ders içeriğine öncelikle önem verilmelidir.

4.4.2022 Araştırma Yöntemleri
25.04.2022

Anket Üzerine bir Değerlendirme (Rauf Arıkan)

Çalışmanızda özellikle Tablolarda özetlenen anket oluşturmadaki temel kavramlardan yararlanılmalıdır.

Sunum tarihleri 16 Mayıs (2120003031) / 23 Mayıs (212003028, 2120003073, 2120003038) / 30 Mayıs (2120003030, 2120003035, 2120003032) tarihlerindedir. Her hafta 3 kişinin sunum yapması planlanmıştır. Tüm sunumlara katılım gerekmektedir.

Derste yapılan sunumlar çalışmanın tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Seminer çalışması, araştırmanın teslim edileceği final tarihine kadar devam edecektir.