Yazılım Mühendisliği Proje Çalışması 2022 Bahar Yürütümü ile ilgili

 

4 Mart

Poster Hazırlama Kılavuzu

Poster Şablonu

Ara Değerlendirme Raporu İçerik ve Formatı

15 Mayıs Bitirme Çalışması Final Doküman Kitapçığı (Genel Yazım Kılavuzu ve Bölümler Listesi)