Bitirme Projesi çalışmasının yürütülmesi

Bitirme Projesi Kitapçığı Kapak Sayfası

Bitirme Projesi Kitapçığı Yazım Kılavuzu

Bitirme Projesi Örneği

Danışman olduğum grupların 1 .görüşmesi 27 Şubat Salı Günüdür. Açıklamalar

Danışman olduğum grupların 2 .görüşmesi 27 Mart Salı Günüdür Görüşme Saatleri

Danışman olduğum grupların 3 .görüşmesi Gün ve Saatleri

Bitirme Projesi Kitapçığını basılı olarak Final Sınavında Danışman Öğretim Üyesine Bölümde saklanmak üzere teslim edeceklerdir. Ayrıca bu kitapçığın sınav evrakı olarak Dekanlığa teslim edilmek üzere Danışman Öğretim Üyesine eposta atoması gerekmektedir. Dosyanın ismi grup elemanlarının isim ve soyadı olmalıdır.

Bitirme Projesi Öğrencilerinin Dikkatine:

Final sınavında sadece kitapçık teslimi yapılmayacak, projenin sunumu değerlendirilecektir.

Danışman olduğum grupların Final Sınavı Gün ve Saatleri