Bitirme Projesinin yürütümü ile ilgili

Bitirme Projesi Kitapçığı

Bitirme Projesi kitapçığı   Rapor 3   yerine geçmek üzere hazırlanacaktır.

Hazırlanan kitapçık hem  Gülay Hoca'ya  gönderilecek, hem de Pusula sistemine yüklenecektir.   Vize değerlendirmesinde olacağı gibi Pusula üzerinden paylaşılmayan belgeler, Uzaktan E ğitim Yönetmeliği  gereği değerlendirilmeyecektir. 

Yarıyıl sonu tarihi 22 Mayıs olarak belirlendiği için kitapçığın elektronik ortamda yüklenmesi ve eposta  ile gönderilmesi  tarihi de 22 Mayıs Cuma Günü'dür. Bu bağlamda Rapor 3 teslimi bu tarihe ertelenmiştir. 

Mayıs ayının 2. haftası,  11 Mayıs-17 Mayıs,   tarihleri arasında proje grupları ile  2. görüşmeler gerçekleşecektir. Bu tarihe kadar   grupların çalışmalarını tamamlamaları  tavsiye edilir. Görüşme  gün ve saati için o tarihlerde benimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.