International Conference Papers and Journals (refereed)

Zeynep Orhan, Zeynep Altan,   "Impact of Feature Selection for Corpus-Based WSD in Turkish",  5th Mexican International Conference on Artificial Intelligence -MICAI 2006, 13-17 November 2006 ,  will be published in Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI.

Zeynep Orhan, Zeynep Altan, "Word Sense Disambiguation for Semantic Applications" Applications of Semantic Technologies, AST 2006 Workshop Informatik 2006, Dresden 6 October 2006,  will be published in Lecture Notes in Informatics, LNI.                      

 Zeynep Orhan, Zeynep Altan, "Effective Features for Disambiguation of Turkish Verb "  5.  International Enformatika Conference(IEC'05) , August 26-28, 2005, Pragha, Czech Republic.pp. 182-186                                                                                                                                           

Zeynep Orhan,  Zeynep Altan, "Determining Senses for Word Sense Disambiguation in Turkish",  5.   International Enformatika Conference(IEC'05) , August 26-28, 2005, Pragha, Czech Republic.pp.187-192

Zeynep Orhan, Zeynep Altan,  "Determining Senses for Word Sense Disambiguation in Turkish" , GfKl 2005, Magdeburg/Germany, 9-11 March 2005, 29th Annual Conference of the German Classification Society Abstract Booklet,  pp.85.

 Zeynep Altan, "A Turkish Automatic Text Summarization System", IASTED International Conference on Artificial Intellegence and Applications (AIA 2004), 16-18 February 2004, Innsbruck, Austria.

Zeynep Orhan, Zeynep Altan,  “Disambiguation of Turkish Word Senses By Supervised Statistical Methods” XII. International Turkish Symposium Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), 2-4 July 2003, Çanakkale.

Zeynep Altan, Doğal Acar, “Turkish Natural Language Interface: CevapVer”  17. International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVII),  October, 28-30, 2002, University of Central Florida Orlando, Florida.                                                               

Zeynep Altan,  Nusret Sarısakal, "OTOS: A Turkish Tool For Students Delivering the Student  Information using WAP Technology".  NAISO   Networked Learning NL2002, Berlin  

Zeynep  Altan"Visual Basic Application of Earley Algorithm". International Conference on Electrical and Electronics Engineering, In Proceedings pp. 372 - 377, November, 7-11, 2001, Bursa.    

Zeynep Altan,"The Annotation of Turkish Corpora for the Inference of Semantics", The 16th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), In Proceedings pp. 201 - 208, November 5-7, 2001, Antalya. 

Mesture Aysan, O.Demir, Zeynep Altan, Vedia Dökmeci.   “Industrial Decentralization in Istanbul and its Impact on Transport”, Journal of Urban Planning and Development, vol.123, no.3, pp.40- 58, September 1997.     

Zeynep Altan, Bora Çetiner, “Morphological Analysis of Turkish Verbs Including Derivational   Suffixes as Voice Affixes”. 10th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 2000), Boğaziçi Üniversitesi. (resmi oturum dışında sunuldu) 16-18 Ağustos 2000. 

Zeynep Altan, “Probabilistic Earley Parsing in Natural Language Processing”, Foundation of     Mathematics and   Computer Science   (Satellite Conference of the 2nd   European Congress of Mathematics’96), July- 1996, Kosice.         

Mesture Aysan, Zeynep Altan, Vedia Dökmeci,  “A Dynamic Lowry Model Calibration: Case Study of Istanbul”, The 5th World Congress of the RSAI (Rissho University, Faculty of Economics), May 1996, Tokyo.                  

Ferhan Gezici, Zeynep Altan, Vedia Dökmeci,  “Evaluation of Alternative Location Service and   Manufacturing With Respect to Restructuring of Istanbul”, Association of European Schools of Planning  (VIII AESOP Congress),  August- 1994, YTÜ Istanbul.                                                                                                                           
Zeynep Altan,   “Determination of Socio-Economic Impacts of   South-Eastern Anatolia Project (GAP) Using Input-Output Analysis”, 32.Regional Science Association European Congress,  August- 1992, Brüksel.            

Zeynep Altan, “The Treatment of Occupation Distributions in Istanbul; Constituting an Input   Output Model in a Demographic Framework”, 31. Regional Science Association European Congress, August- 1991, Lizbon.                

Zeynep Altan, “Simulation of a Urban Planning Model with one of the Spreadsheet Programs”, The Fifth International Symposium on Computer and   Information Science (ISCIS V), November- 1990,Nevşehir.             

Zeynep Altan, “Electronic Table Simulation in Dynamic Systems and its Application to Urban Planning”, 30. Regional Science Association European Congress, August- 1990, Istanbul.

National Conference Papers and Journals (refereed)

Zeynep Altan ,  “Gereksinimler Mühendisliğinin Yazılım Ürünü Geliştirilmesindeki Önemi,  YBS 2015  2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 8-10 Ekim 2015.

Zeynep Altan , “Yazılım Mühendisliği Bilgi Alanlarındaki Gelişmelerin Eğitim Programlarına Uyarlanmasının Önemi” , YBS 2014 1. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 16-17 Ekim 2014, Boğaziçi Üniversitesi.

Zeynep  Altan,“Yazılım Testinde Sonlu Durum Otomatlarının Kullanılması”, Akademik Bilişim 2013   XV. Akademik Bilişim Bildirileri, 1016-1021, 23-25  Ocak 2013 Akdeniz Üniversitesi.

Zeynep Altan, “Yazılım Mühendisliği Proje Derslerine Endüstriyel Yaklaşım”,  Akademik Bilişim 2013   XV. Akademik Bilişim Bildiriler, 1022-1025  , 23-25 Ocak  2013 Akdeniz Üniversitesi.

Zeynep Altan , "Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı, Akademik Bilişim 2010,  XII. Akademik Bilişim Bildirileri,  573-580,    10-12 Şubat  2010- Muğla Üniversitesi.

Zeynep Altan, "Yazılım Mühendisliği Eğitim Programları ve Biçimbilimsel Yöntemlerin Rolü", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (18) 1-30 , ISSN:1305-7820 Sayı 18 Güz 2010 .

Zeynep Altan, Yazılım Mühendisliği Lisans Programının Temel İlkeleri”   IV. Elektrik Elektronik  Bilgisayar  Biyomedikal  Mühendislikleri Eğitim  Sempozyumu, 22-24 Kasım 2009, Eskişehir.                                                                                                                         

Zeynep Altan, Zeynep Orhan, "Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirmesi" XX. National Linguistics Congress, 12-13 May 2006, Istanbul

Zeynep Orhan,  Zeynep  Altan, "Determining Effective Features For Word Sense Disambiguation In Turkish",  Istanbul University, Electrical&Electronics  Journal,    2005-5-2 (1341-1352).

Zeynep Altan, "Bilişsel Bilim Bağlamında Dilbilim  ve   Bilgisayar Bilimlerindeki Önemi",
 Modern Methods in Science Symposium, 16-18  November-2005, Kocaeli .                                 

Zeynep Orhan, Zeynep Altan, “ Makine Öğrenme Algoritmalarıyla Türkçe Sözcük Anlamı Açıklaştırma”, Electrical, Electronics  and Computer Engineering Symposium  Proceedings Book , 344-348, 8-12 December  2004;   MakinaTek Journal, Number. 92, Jun. 2005,  100-104. 

Zeynep Orhan, Zeynep Altan, A Word Sense Disambiguation Application for Turkish”,
Engineering Sciences Young Researchers Congress- I  Proceedings Book (MBGAK’2003), paper: 23-30, 17-20 February  2003.

Zeynep  Altan, ”The Role of Morphological Analysis in  Natural Language Processing” ,  Anadolu University Journal of Sciences and Technology, V:3(1), paper: 59-79,  2002.  ISSN 1302-3160

Zeynep Altan, Nusret  Sarısakal,  "Generation of a Wireless Student Automation System", Istanbul University, Electrical&Electronics Journal,   paper 327-334, 2002.

Zeynep Altan “Veri Değişimini Sağlayan Bankacılık İşaretleme Dili: BID”  Electrical, Electronics  and Computer Engineering Symposium , 18-22  February 2002, Bursa.   

Zeynep  Altan“Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi ile Giderilmesi”.   11. Turkish Symposium Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2002),  In Proceedings  pp. 225-234.  20-21 June  2002, Istanbul. 

Zeynep  Altan,  “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: İnternetin Bir Araç Olarak Kullanımı.  GAP 4th Engineering Congress Proceedings  Vol:1  paper:740-747.  6-8  June 2002 , Şanlıurfa.  

Zeynep Altan, Engin Yanık,  “Kelime Anlamlarının İstatistiksel Çıkarımı İçin Metin Örneklerinin İşlenmesi”,  Istanbul University, Electrical&Electronic  Journal , paper:287 – 295, 2001-2.

Zeynep Altan,  “Bilgi Tabanlı Bir Yönetim Sisteminde Kavramsal   Modellemenin Önemi”.  Istanbul University, Electrical&Electronics Journal,  pp.143-147,2001                                                                                              

Zeynep Altan,  “Bilgi Tabanlı Bir Yönetim Sisteminde Kavramsal   Modellemenin Önemi”.  Akademik Bilişim  2001,   1-2  February 2001, Samsun.                                                                

Zeynep  Altan,   Kevser Aydın, "İsimlerde Çekim Eklerinin Oluşturduğu Ses Olaylarının Visual Basic Ortamında İncelenmesi",  Electrical, Electronics  and Computer Engineering Symposium Proocedings Book  paper 307- 312.  8-12  November  2000,  Bursa.                                                            

Zeynep Altan, Adem Karahoca, ve Alev Kılıç,  “Yeni Ağ Ekonomisinde İzlenmesi Gereken Stratejiler”. Inet-tr’ 2000,   9-11 November 2000, Istanbul                                                                      

Zeynep Altan, ”Dağıtılmış Nesneye Yönelik Programlamayı her Ortamda Destekleyen Dil: Java”, V.Computer- Communication Symposium Proceedings Books  paper: 5-8,  18-22 November 1998, Bursa.      

Zeynep Altan, “A study of Grammatical Parsing”, The 6th Turkish Symposium on Artificial   Intelligence and Neural Networks TAINN’97, In Proceedings pp: 143-150, May 1997, Ankara.    

Mesture Aysan, O.Demir, Zeynep  Altan, Vedia Dökmeci. “İstanbul’da Sanayinin Desentralizasyonu ve Kentsel Ulaşıma Etkisi”   O.D.T.Ü. Architecture Faculty Journal, 1995,vol:15, number 1-2, paper 53-                                                                                                                                     

Mesture Aysan, Zeynep Altan, Vedia Dökmeci, “Dinamik Lowry Modelinin İstanbul’a Uyarlanması”, 3.  Transportation Congress Proceedings Books, paper: 155-174,   June 1995,  Istanbul.

 

Theses

Makine Öğrenme Algoritmaları ile Web Sitesi Tıklanma Analizi  Tevfik Çoban (2011, MS).

Web Servisi ile Ontoloji Yönetimi (Eyyüphan Özdemir (2010- MS)

Bilgisayarla Öğrenme Algoritmalarının Metin İşleme Problemine Uyarlanması Mahir  Faik Karaaba  (2009-MS).

Türkçe Tümcelerdeki Sözdizimsel Anlamsal Belirsizliği Kaldıran Paket Program, (İkinci Danışman)  Mustafa Çelikpence (2003-MS)

Teknik Metinlerin Özetinin Çıkarımı için bir Paket Program Geliştirilmesi, Bora Çetiner (2002-MS)   

Veriye Yönelik Çözümleme ile Dialog İşleme, .Doğal Acar (2002-MS).

İnternet   Ortamında  Visual Basic ile Türkçe Kelimelerin Morfolojik Analizi, Figen Aktaş  (2000-MS ). 

İnternet  Ortamında  Programlama Araçlarının Karşılaştırılması ve Ağ Programcılığı Kavramı, Lokman Ağırman  (1999-MS).

Visual Basic ile İnternet Uygulamaları ve İnternet Üzerinde Veritabanı Yönetimi, Ender Aktaş (1999-MS) 

İstemci-Sunucu Mimarisinde Veri Tabanı Uygulamaları,  Serkan Yenidoğan (1999-MS)

İnternet Ortamında Elektronik Ticaret Yazılımı,  Oya Yenidoğan  (1999-MS)  

Türkçe Metinlerdeki Anlam Belirsizliği Olan Sözcüklerin Bilgisayar Algoritmaları İle Anlam Açıklaştırması, (Üniversite Dışından İkinci Danışman), Zeynep Orhan (2006- Ph degree).

Others

Zeynep  Altan,  Formal Language and  Abstract Machines  (Course Book),  Istanbul University, Paper  No: 4303.    ISBN 975 - 404 - 628 - X,  2001.