2023- 2024 yılı Güz Dönemi yan dal öğtrncilerinin alacakları dersler 7. yarıyıl uzmanlık dersleri olarak aşağıdaki derslerdir. Toplam 20 AKTS değerinderdir.

Yazılım Kalite Güvencesi Testi

Yazılım Mühendisliği Stüdyosu

Biçimsel Diller Otomatlar

Örüntü Analizine Giriş