Dersin Genel İzlencesi

Yararlanabilecek Kaynaklar

Peter Linz (2012) , "An Introduction to Formal Language and Automata (Fourth Edition) ", Jones & Bartlett Publ.,Inc

John. C. Martin (2003) " Introduction to Languages and The Theory of Computation. Mc Graw Hill.

M. Sipser (2013), " Introduction to the Theory of Computation", Cengage Learning. MITOPENCOURSEWARE

John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, and Jeffrey D. Ullman (2007) Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Pearson/Addison Wesley.

 

5 Ekim

Hesaplanabilirlik Kavramına Giriş

Alfabe, Dil, Otomat

9 - 12 Ekim

19 Ekim

Düzgün dil, düzgün dilbilgisi ve otomatlar ve temel simgelenişlerine ilişkin uygulamalar

26 Ekim

Hesaplama Teorisinde Temel Kavramlar

 

DFA - NFA tanımları, aralarındaki farklar ve DFA örnekleri