Dersin Genel İzlencesi

Yararlanabilecek Kaynaklar

Peter Linz (2012) , "An Introduction to Formal Language and Automata (Fourth Edition) ", Jones & Bartlett Publ.,Inc

John. C. Martin (2003) " Introduction to Languages and The Theory of Computation. Mc Graw Hill.

M. Sipser (2013), " Introduction to the Theory of Computation", Cengage Learning. MITOPENCOURSEWARE

John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, and Jeffrey D. Ullman (2007) Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Pearson/Addison Wesley.

 

5 Ekim

Hesaplanabilirlik Kavramına Giriş

Alfabe, Dil, Otomat

9 - 12 Ekim

19 Ekim

Düzgün dil, düzgün dilbilgisi ve otomatlar ve temel simgelenişlerine ilişkin uygulamalar

26 Ekim - 9 Kasım- 16 Kasım

Hesaplama Teorisinde Temel Kavramlar

DFA - NFA tanımları, aralarındaki farklar ve DFA örnekleri

GTG (Genelleştirilmiş Geçiş Grafı) ile Düzgün İfadeni çıkarılması

Nondeterministik sonlu durum otomatları ve boş geçişli nondeterministik sonlu durum otomatları

Sonlu durum otomatlarının birbirlerine dönüşümleri

Vize Sınavı Cevapları

Telafi dersi: 27 Aralık Çarşamba günü saat 11.00 da başlamak üzere aynı derslikte 21 Aralık Perşembe günü yapılamayan dersin telafisi yapılacaktır.

7 Aralık

14 Aralık

Dilbilgisi Kavramı, CFG (Context Free Grammar) tanım ve örnekleri

Çözüm Ağacı, Belirsiz (ambiguous) / Belirli (unambiguous) dilbilgisi

Bir dizginin belirli bir CFG'ye göre adım adım türetilmesi ve bu dilbilgisine ait olma koşulu.

 

27 Aralık

 

PDA (Push Down Automata) tanım ve örnekleri, herhangi bir dizginin belirli bir PDA'ya ait olup olmadığının hesaplanması

 

 

28 Aralık

4 Ocak

 

Dersin tüm konulara ilişkin çeşitli problem çözümleri