Dersin Genel İzlencesi

6 Ekim Proje Önerisi

24 Ekim

Raporun ara sınav günü sisteme yüklemesi MUTLAKA okunabilir word dokumanı olması zorunludur. pdf formatı kabul edilmeyecektir.

Rapor 1 Dokümanı

6 Aralık

Yarıyıl başında bu ders ile ilgili üç rapor hazırlanacağı açıklanmıştır. Fakat dönem sonuna kalan süre nedeni ile son iki raporun içeriği birleştirilerek sisteme Rapor 2 olarak güncellenerek yüklenmiştir.

Rapor 1'deki hatalarınızın düzeltilerek Rapor 2'nin hazırlanması gerekmektedir. Rapor 1'de gereksinimlerini yeterince tanımlamayan ve "use case" diyagramları yetersiz olan gruplar öncelikle rapor 1 'deki eksiklerini düzeltmek ve daha sonra Rapor 2 içeriğindeki sınıf diyagramlarını tasarlamak zorundadır.

Grupların eksikleri ve yanlışları danışmanlar tarafından açıklanacaktır. Eksik gereksinimler ile Rapor 2 çalışmasına devam etmek uygun değildir.

Bu çalışma raporu Final Sınavı günü elde teslim edilecek ve sisteme de yüklenecektir. Gerektiğinde buradan genel açıklamalar yapılabilir. Bunlar, danışman hocalarınızın yönlendirmeleri dışında genel duyurular olacaktır.

Rapor 2 Dokümanı

Final Raporları ile ilgili açıklama

Rapor 1    ile ilgili olarak  yapmış olduğunuz düzeltmeler   sisteme  Rapor1 Düzeltme dosyası olarak  yüklenecektir. 

Rapor 2  farklı bir dosya olarak yüklenecektir. 

Her öğrenci bu dosyaları yüklemek zorundadır. 

 Düzeltilmiş  Rapor 1 ve Rapor 2 çıktıkları  birlikte tek    dosya  olarak sınav günü elden  imza karşılığında teslim edilecektir.